Rajzelemzés-grafomnézis

Grafomnézis©®- Rajzelemző, és Önismereti tanfolyam

Ez egy komoly pszichológiai ismereteket nyújtó felnőtt- és gyermekrajz-elemző elméleti és gyakorlati képzés, a tudatos és a tudatalatti mélyrétegek feltérképezésére.

Rajzaink életkorunktól függetlenül kifejezik az egyéniségünket, irányultságunkat, lelki-, fizikai-, érzelmi-, egészségi állapotunkat, kapcsolatainkat, viszonyunkat a külső és belső világunkhoz.

Kiknek ajánljuk:
Akik terápiás céllal, emberekkel foglalkoznak. Teljes anamnézis felvételére nyílik lehetőségük, anélkül, hogy kliensük magáról beszélt volna. Kiválóan használható kineziológia mellett.
A rajzokból felvett anamnézis után az ott feltártak, rajzolási minták, terápiás eszközként is alkalmazhatók.
Akik gyerekekkel foglalkoznak, akár alsó tagozatos tanárként, akár óvónőként, vagy gyermek terapeutaként.
A gyermek rajzaiból képet kapunk (szó szerint) arról, hogy korának megfelelően fejlődik az ábrázolásmódja, a finom motorikus mozgása, stb. ami az iskolaérettséghez elengedhetetlen.
A családrajzoknál időben felismerhető, ha a gyermek korábbi viselkedése „ok nélkül „ megváltozik , ennek hátterében lehet testvér érkezése,  családi konfliktus, válás, stb.
Akik Önismeretre szeretnének szert tenni, anélkül, hogy bárki is rájuk olvassa tulajdonságaikat, szokásaikat.  Az elméleti anyagok elsajátítása után a rajzok elemzése során mindenki a saját tempójában, befogadási képességének megfelelően ismer magára a rajzaiból és „világosodik meg”,
hiszen nincs minek ellenállnia.
Akiknek gyerekük van, vagy már tervezik. A gyermek rajzaiból képet kapunk (szó szerint) arról, hogy korának megfelelően fejlődik az ábrázolásmódja, a finom motorikus mozgása, stb. amit az első firkáktól, az alakrajzokon át egészen 12 éves korig nyomon lehet követni.
A családrajzoknál időben felismerhető, ha a gyermek korábbi viselkedése „ok nélkül „ megváltozik , aminek oka lehet testvér érkezése,  családi konfliktus, válás, stb. . A szülő számára kiderül mi az ami foglalkoztatja gyermekét anélkül, hogy szóra kellene bírni

A tanfolyamon tanítjuk a pszichológiai alapokat, grafo-rajzelemzés történetet és többek között az alábbi rajzok elemzését.
Térszimbolika:
- a személyiségvonások megjelennek a térbeni elhelyezésekben
Hat kockás:
- hat kocka, hat életterületet mutat meg a rajzoló életéből
Fa rajz:
- a fa szimbolikusan a rajzolót eleveníti meg a papíron, azonosságot mutat a korona-fej, 
törzs-test, gyökér-lábak viszonylatában, így teljes gondolkodási, érzelmi és testi térkép tárul
elénk a fa rajz vizsgálatakor
Családrajz
- megmutatja a rajzoló szemszögéből az egy közösségben élők viszonyait, a testvér-, szülő-
gyerek-, szülő-szülö kapcsolatokat és családi kohéziót
Fészekrajz:
- ábrázolása szimbolizálja, hogy a rajzoló milyennek érzékelte születésekor azt a közeget, 
ahova érkezett
Goodenough, és Vartegg tesztek felvételét és értékelését,
valamint ezek összefüggéseinek és kapcsolatainak felismerését.
A tanfolyamon az elméleti ismereteket és az elemzési gyakorlatot egyaránt elsajátítják a résztvevők. Természetesen a résztvevők önmaguk megismeréséhez is kulcsot kapnak, s feltárhatják az életükben rejlő megoldandó feladatokat is. Felér egy Önismereti tréninggel!

Akik elvégzik ezt a tanfolyamot, képesek lesznek arra, hogy a rajz alapján hitelt érdemlően jellemezni tudják a rajzolót (természetesen az etikai szabályok betartása mellett) akkor is, ha nem ismerik az illetőt. Saját rajzok elemzése során pedig az Önismeret útján fognak tovább haladni. Ugye izgalmasan hangzik? Jó dolog ilyen tudás birtokában lenni!

Tanfolyam teljes időtartama 3 félév, tehát félévente 6 nap + gyakorlati nap. A féléves tanfolyamok önállóan is értékesek.

Tanfolyam díja: 90 000 Ft+ ÁFA/ félév


A tanfolyam elvégzését igazoló oklevelet a 3 félév elvégzése után kapják meg a hallgatók.

Tanfolyam oktató: Klement Anna és Klement Ottó
Grafomnézis Oktató


Kezdő (I. félév) tanfolyam időpontja:


Jelentkezés a tanfolyamra  >>