Családállítás

CSALÁDÁLLÍTÁS

Bert Hellinger pszichoterapeuta a nyolcvanas évek második felében kezdte el a családfelállítás módszerének a kidolgozását. A pszichoanalízis, a hipnózis, a tranzakció analízis, és a családterápia módszereit saját eseteinek alapos tanulmányozásával és megfigyeléseivel ötvözve túllépett a hagyományos nyugati pszichológia megszokott fogalmi keretein, és új módszerével rövid időn belül igen látványos sikereket ért el, így kialakult a Hellinger-féle családállítás módszere.

Bert Hellinger fedezte fel, hogy létezik egy közös családi lélek, egy olyan családi energiamező, amely meghatározóan irányítja az egyes emberek életét.
A családi lélekben/mezőben szigorú törvények uralkodnak. Ha megsérülnek, az generációkon keresztül negatív hatással van a családtagokra. A családi lélek megkezdi a kiegyenlítést, a jóvátételt. Mivel az okok ilyenkor nem a saját élettörténetben vannak, mindaddig eredménytelenek maradhatnak a testi és lelki kezelések, amíg a rejtett dinamika napvilágra nem kerül, és az fel nem oldódik.

Nehéz sorshelyzeteink, problémáink tudatalattinkban rejtező gyökerei tehát a családunk történetéből olvashatóak ki a módszer segítségével

A Hellinger által megfogalmazott törvényszerűségek azonban nem csak a családokra, hanem minden kisebb-nagyobb csoportokra, rendszerekre és szervezetekre is érvényesek. Ezekben a rendszerekben is ugyanúgy, vagy hasonló módon lehet a módszert alkalmazni,- ezeket rendszerállításoknak hívjuk. Ilyen csoportot alkotnak pl. egy lakóközösség, egy szerelmi háromszög, iskolai, munkahelyi közösségek. Hellinger és munkatársainak megfigyelése szerint mindegyik esetben létrejön a jobb híján közös léleknek nevezett rejtett összeköttetés, egy hálózat.
A munkahelyi és egyéb szervezetekben végzett ilyen munka a szervezetállítás nevet kapta.

A módszer számos terápia-rezisztens esetben hozott gyors és látványos javulást. Megszűntek az addig, a saját élettörténet alapján érthetetlen depressziók, teljesítménybeli és kapcsolati kudarcsorozatok.

A módszer gyakorlati működését számos esetben megfigyelték. A hatásmechanizmus magyarázatára azonban több, párhuzamos elmélet is van.
Egyik nézőpont szerint a rá jellemző mintázatot az egyén hordozza magában, neveltetése, hiedelmei, látott családi, párkapcsolati viselkedésmintái lenyomataként.
Mások szerint az egyén közvetlen tapasztalásaitól függetlenül is tárolódnak el családi mintázatok, melyek mégis hatással vannak az egyénre. Utóbbi nézőpont hívei szerint ezeket egy morfikus, más elnevezéssel morfogenetikus  mező (Rupert Sheldrake bevezette fogalom) , "tárolja" és az egyén döntéseit az eltárolt minták befolyásolják.

Érdemes utána olvasni ezen kívül Dr. Ruppert Shaldrake Morphogenetikus Mező elméletének : http://mul.hu/magazin/464-rupert-sheldrake-a-morfogenetikus-mezo-letezik, valamint C.G.Jung személyiség elméleteinek, a tudattalan világáról írt tanulmányainak. http://www.elet-jatek.hu/cikkek/Szemelyisegelmelet.pdfJelentkezés kezelésre >>